เด็ก

ฟิลเตอร์ผีหลอกเด็ก เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหน เมื่อถูกผู้ที่ไว้ใจแกล้งให้กลัว

เด็ก

ฟิลเตอร์ผีหลอกเด็กในแอปพลิเคชันติ๊กต็อก (TikTok) ที่ถูกผู้ใช้งานนำคลิปภาพมาเผยแพร่ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครอง เปิดหน้าจอโทรศัพท์ให้เด็กดู จากนั้นใช้ฟิลเตอร์รูปผีปรากฏตัวขึ้นภายในห้อง ก่อนวิ่งหนีลูกออกจากห้อง พร้อมกับทิ้งให้เด็กอยู่แต่เพียงลำพัง ทำให้จิตแพทย์และนักจิตวิทยาเด็กออกมาเตือนในหลายแง่มุมถึงการแกล้งลักษณะนี้

การเล่นสนุกของผู้ใหญ่หรือผู้ดูแลเด็กเพียงครั้งเดียวเช่นนี้ อาจจะมีผลต่อเด็กทั้งในระยะสั้น รวมทั้งการเติบโตไปไปสู่วัยผู้ใหญ่ บีบีซีไทยคุยกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และนักจิตบำบัดพฤติกรรมและความคิด ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

“หมอมิน” พญ.เบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก “เข็นเด็กขึ้นภูเขา” กล่าวกับบีบีซีไทยในกรณีนี้ว่า เมื่อความกลัวเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก ๆ ที่การพัฒนาทางความคิดยังไม่ดีเหมือนเด็กโต การแปลความหมายของสิ่งที่รับรู้ยังไม่ถูกต้องตามความจริง ดังนั้น ความกลัวก็ยิ่งบั่นทอนความรู้สึก และส่งผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว หากความกลัวนั้นรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง